Klachtenprocedure

In de uitoefening van de praktijk zijn therapeuten gebonden aan
het klacht- en tuchtrecht van RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg) / TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg). Registratienummer: 808211R. Verpleegkundig specialisten zijn gebonden aan het tuchtrecht van de V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden). In het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) ben ik aangesloten bij het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg). Registratienummer 99500154.

De praktijk beschikt over een privacyverklaring.