EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Het is een therapievorm voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische gebeurtenissen.
Dit kan een schokkende ervaring zijn zoals een verkeersongeval, die een grote impact heeft gehad en maanden of jaren nadien voor klachten kan zorgen.
Ook ervaringen in een eerdere fase in je leven die ontwrichtend geweest zijn, zoals pesten of sexueel geweld, kunnen behandeld worden door middel van EMDR.