Assommare is de praktijk voor lichaamsgerichte therapie van Mirjam Tuin  (1962).

Als lichaamsgericht therapeut ben ik opgeleid aan het Nederlands Instituut Bio-energetische Analyse  (NIBA).
In 2014 is deze beroepsvereniging gefuseerd met meerdere lichaamsgerichte (psycho)therapeutische stromingen en
heet de beroepsvereniging SBLP, Stichting Beroepsvereniging Lichaamsgerichte Psychotherapie.
Sinds 1999  ben ik  werkzaam als zelfstandig therapeut.
Hiervoor was ik werkzaam als verpleegkundige in de psychiatrie en als sociotherapeut in de verslavingszorg.
In de verslavingszorg leerde ik de kracht en de intensiteit kennen van de lichaamsgerichte therapie, hetgeen mij inspireerde de opleiding voor bio-energetische analyse te volgen.
De afgelopen jaren ben ik me blijven ontwikkelen in mijn vak door verschillende opleidingen te volgen zoals EMDR en familieopstelllingen aan het Bert Hellinger Instituut. Hierin heeft de ontwikkeling van het trauma steeds mijn bijzondere aandacht gehad.
In 2012 volgde ik de opleiding relatietherapie volgens de EFT-methode. In 2019 studeerde ik af als verpleegkundig specialist GGZ.

Naast mijn werkzaamheden in mijn praktijk ben ik  werkzaam als verpleegkundig specialist GGZ bij Urtica de Vijfsprong. Dit is een therapeutische leef- en werkgemeenschap in Vorden.  www.urticadevijfsprong.nl

Ik ben lid van:

SBLP (Stichting Beroepsvereniging Lichaamsgerichte Psychotherapie)

V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland)
NIBA (Nederlands Instituut Bioenergetische Analyse)
IIBA  (International Institute Bioenergetic Analysis)
NAP  (Nederlandse Associatie Psychotherapie)
EMDR (Eye Movement Desensization and Reprocessing)
Stichting EFT Nederland (Emotionally Focused Therapy)

KVK:09191788