Klachtenprocedure

In de uitoefening van de praktijk zijn therapeuten gebonden aan
het klacht- en tuchtrecht van RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg) / TCZ (Tuchtcollege Complementaire Zorg) en verpleegkundig specialisten zijn gebonden aan het tuchtrecht van de V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden). In het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) ben ik aangesloten bij het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg).

De praktijk beschikt over een privacyverklaring.