Klachtenprocedure
In de uitoefening van de praktijk zijn therapeuten gebonden aan de ethische gedragscode van het International Institute Bioenergetic Analysis ( IIBA)
en bovendien aan het klacht- en tuchtrecht van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) en RBCZ
(Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg).