Klachtenprocedure
In de uitoefening van de praktijk zijn therapeuten gebonden aan de ethische gedragscode van het International Institute Bioenergetic Analysis ( IIBA)
en bovendien aan het klacht- en tuchtrecht van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) en RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg). In het kader van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) ben ik aangesloten bij het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg).